Bazı Sebzelerin Tohumlarında Bulunan Viral Etmenlerin RT PCR İle Saptanması Üzerinde Araştırmalar

Untitled Document

PROJE NO: 2008 TTUM 002

PROJE YÖNETİCİSİ

Doç. Dr. Mustafa GÜMÜŞ

ARAŞTIRMACILAR

Prof. Dr. Semih ERKAN

Doç. Dr. İbrahim DUMAN

Arş. Gör. İsmail Can PAYLAN

RT-PCR testleri için total RNA ekstraksiyonu, silika temelli metoda göre tohum örnekleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. RNA, reverz transkripsiyonda cDNA sentezi için kalıp olarak kullanılmıştır. 8 farklı primer seti kullanılarak gerçekleştirilen RT-PCR testleri sonucunda 600bp (CMV), 800 bp (LMV), 422 bp (TMV)  ve  508 bp (ToMV) uzunluğunda çoğaltılan PCR ürünleri, agar jelde koşturulmuş ve ethidium bromid ile boyanarak gözlemlenmiştir. Sebze tohumlarındaki viral etmenleri tanılamada RT-PCR yönteminin duyarlı ve hızlı bir yöntem olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Tohum, RT-PCR, Optimizasyon