Soya Islahında Korelatif Cevaplardan Yararlanma Tekniği Üzerine Bir Araştırma

Untitled Document

PROJE NO: 2004 TTAM 001

PROJE YÖNETİCİSİ

Prof. Dr. Nazimi AÇIKGÖZ

ARAŞTIRMACILAR

Dr. Adem GÖKÇÖL

Dr. Emre İLKER

Soya ıslah programlarında korelatif cevaplardan yararlanma olanaklarının tespiti amaçlanan bu araştırmada iki soya melezinde verim ve verimle ilgili beş karakter incelenmiş ve bunlardan fenotipik ve genotipik varyanslar, kalıtım dereceleri, kantitatif karakterler arası genetik korelasyonlar ve F2 generasyonunda beklenen direkt kazançlar ile F3 generasyonunda gerçekleşen doğrudan genetik kazançlar ve korelatif cevaplar elde edilmiştir.

Tüm bu gözlemlerden sonra, soyada erken generasyonlarda yapılacak seleksiyonlarda, verimin dolaylı olarak korelatif cevaplarla desteklenebileceği bulunmuştur. Bu çalışma gelecekteki çalışmalar için bir örnek oluşturacaktır.

Araştırma 2006 ve 2007 Yıllarında E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme tarlalarında yürütülmüştür.

Anahtar Sözcükler: Kalıtım Derecesi, Korelasyon, Korelatif Cevap