Çim Tohumlarında Sorun Olan Etmenlerin (Fusarium spp. Rhizoctonia spp. vb.) savaşımında dezenfektanların ve bitki aktivatörlerinin etkisi üzerine araştırmalar

Untitled Document

PROJE NO: 2007 TTUM 001

PROJE YÖNETİCİSİ

Prof. Dr. Necip TOSUN

ARAŞTIRMACILAR

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TÜRKÜSAY

Dr. Adem GÖKÇÖL

Z.Y.M. Ceren TURAN

Z.Y.M. Ebru FİTİL

Bu çalışmada dezenfektanın çimde tohum kaynaklı etmenlerin savaşımında etkinliği belirlenmiştir. Daha sonra dezenfektanlar, bitki aktivatörleri ve biyolojik preperattan oluşan ilaçlama programları ile saha denemesi kurularak etkinlikleri araştırılmıştır.

Çim tohumları H2O2 + Ag++ ilaçlanmış ve deneme alanına çim ekimi yapılmıştır. Çimden izole edilen Fusarium spp.ve  Rhizoctonia spp. ile suni inokulasyon yapılmıştır. Saha denemesi, 4 programdan ( 3 ilaç programı+kontrol) ve 4 tekerrürlü gerçekleştirilmiştir. R. solani ve F. nivale  etmenleri suni olarak inokule edildikten sonra bir hafta ara ile ilaçlamalar gerçekleştirilmiştir. Yapılan uygulamalar sonucunda en iyi etkiyi sırası ile 1. Program (Huwasan+[Turfset+Quadris]), 2. program ([Act2+Labicuper]+Agrifos 400) ve 3. Program (Peras+BioAid) vermiştir.

Bu çalışmamızda hem çim tohumlarının ilaçlanması hem de çim bitkilerinin sağlıklı olabilmesi için dezenfektanlar, bitki aktivatörleri ve fungusitlerin yer aldığı programların etkinliği saptanmıştır. Çimde tohumla taşınan birden fazla farklı türlerdeki fungal patojenlerin oluşturduğu hastalıkların savaşımında ilaçlama programları ortaya konmuştur.

Anahtar Sözcükler: Çim, fungus, dezenfektan, bitki aktivatörü, fungusit